Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Ortak Açıklama: Seçme ve seçilme hakkına yönelik müdahaleyi kınıyoruz!

Ortak Açıklama: Seçme ve seçilme hakkına yönelik müdahaleyi kınıyoruz!

Basına ve kamuoyuna!

Türkiye’de devam eden otoriter sistem uygulamalarına 04/05/2020 günü bir yenisi eklenmiş, anayasa tarafından güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkının ihlaline tüm dünya tanıklık etmiştir. Halkarın Demokratik Partisi Hakkâri milletvekili Leyla GÜVEN ve Diyarbakır milletvekili Musa FARİSOĞULLARI ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Kadri Enis BERBEROĞLU’nun milletvekillikleri haklarından kesinleşen ceza hükümlerini içeren tezkerenin TBMM’ye gönderilmesi ile düşürülmüş ve akabinde TBMM üyeliği düşürülen vekiller gece yarısı gözaltına alınıp cezaevine konulmuşlardır. Böylelikle 2016 yılında Anayasaya eklenen geçici bir madde ile dokunulmazlıkların kaldırılmasının yolu açılmasından bu yana 13’ü HDP’li 1 ‘i CHP’li toplam 14 parlamenterin milletvekillikleri düşürülmüş oldu.

Muhalefet partilerine üye üç milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi ile, halkın seçme ve seçilme hakkı ihlal edilmiş, seçmen iradesi yok sayılarak gasp edilmiştir. 2016 yılından itibaren çoğunluğu HDP/DBP yönetiminde bulunan belediyelere yönelik olan Kayyum atama uygulamaları ile süregelen antidemokratik uygulamalara milletvekillerinin vekillik sıfatı düşürülmesi ile devam edilerek kayyum rejimi uygulaması olağan hale getirilmek istenmektedir.

Siyasi iktidar tarafından hayatın hemen her alanına yansıyan baskı ve otoriterleşmenin bir boyutu olan milletvekilliklerinin düşürülmesi durumu, toplumun legal siyasete ve onun temsilcilerine olan inancını zayıflattığı gibi toplumsal kutuplaşmanın da artmasına neden olmaktadır. Milletvekillikleri düşürülen her 3 vekilin de haklarında açılan davalar milletvekili seçildikleri tarihlerden önceki zamana ait olup almış oldukları ceza miktarı ile tutuklulukta geçirmiş olduğu süreler karşılaştırıldığında cezaların infazının neredeyse tamamlandığı açıktır. Gerek anayasa hükmü gerekse teamüller gereği ilgili vekillerin almış oldukları cezaların infazını tamamlamaları için yasama döneminin sonunun beklenmesi gerekirken apar topar bir şekilde vekilliklerin düşürülmesi ve akabinde milletvekilleri hakkında yakalama kararı çıkarılması ve son zamanlarda kadın kurumlarına baskı ve tutuklamalarla beraber iktidarın toplumsal muhalefete olan tahammülsüzlüğünü bir kez daha  göstermektedir.

Biz aşağıda imzası bulunan örgütler olarak siyasi iktidarın yargı eli ile gerçekleştirmiş olduğu bu müdahalenin demokratik siyasette onarılması çok zararlar verdiğini ve toplumsal barış çabalarını zayıflattığını ifade etmek istiyoruz. Yargı mekanizmasının siyasi iktidarın müdahaleleri sonucu içinin boşaltıldığı sürecin sonucu olarak vekillerin yargılandıkları dosya hakkında verilen yargı kararlarının da tarafsızlığının ve bağımsızlığının takdirini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Diyarbakır emek, meslek ve hak örgütleri olarak;

Seçme ve seçilme hakkına, demokratik siyaset temsilcilerine yönelik bu müdahaleyi kınıyoruz. Meclisi tümden işlevsizleştirmeye, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik sistematik yönelim ve baskılara son vermeye çağırıyoruz.

DİSK DİYARBAKIR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
DİSK GENEL İŞ 1 NOLU
DİSK GENEL İŞ 2 NOLU
DİYARBAKIR  HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI
DİYARBAKIR  İÇ MİMARLAR ODASI İL TEMSİLCİLİĞİ
DİYARBAKIR  İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
DİYARBAKIR  JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
DİYARBAKIR  MAKİNA MÜHENSİLERİ ODASI
DİYARBAKIR  MİMARLAR ODASI
DİYARBAKIR  ŞEHİR PLANCILARI ODASI
DİYARBAKIR  ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
DİYARBAKIR BAROSU
DİYARBAKIR BES ŞUBE
DİYARBAKIR BTS ŞUBE
DİYARBAKIR ÇEVRE  MÜHENDİSLERİ İL TEMCİLİĞİ
DİYARBAKIR DİŞ HEKİMLERİ ODASI
DİYARBAKIR EĞİTİM SEN 1 NOLU ŞUBE
DİYARBAKIR EĞİTİM SEN 2 NOLU ŞUBE
DİYARBAKIR EĞİTİM SEN 3 NOLU ŞUBE
DİYARBAKIR ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
DİYARBAKIR ESM ŞUBE
DİYARBAKIR HABER SEN ŞUBHE
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) DİYARBAKIR ŞUBESİ
DİYARBAKIR KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İL TEMSİLCİLİĞİ
DİYARBAKIR MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
DİYARBAKIR MEZOPOTAMYA PİSKOLOGLARI İNSİYATİFİ
DİYARBAKIR PEYSAJ MİMARLIĞI İL TEMSİLCİLİĞİ
DİYARBAKIR PİSKOLOGLAR DERNEĞİ
DİYARBAKIR SES ŞUBE
DİYARBAKIR SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ
DİYARBAKIR TABİP ODASI
DİYARBAKIR TARIM ORKAM SEN ŞUBE
DİYARBAKIR YAPIYOL SEN ŞUBE
HAK İNSİYATİFİ DİYARBAKIR TEMSİLCİLİĞİ
MEBYA DER
ROSA KADIN DERNEĞİ
TUAY DER
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI DİYARBAKIR TEMSİLCİLİĞİ