Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Kayyım kararları gayrimeşrudur, derhal geri alınmalıdır!

Kayyım kararları gayrimeşrudur, derhal geri alınmalıdır!

Basına ve kamuoyuna;

Bu sabah itibariyle Diyarbakır, Mardin ve Van’da seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanları haklarında kamuoyunu tatmin edecek yasal ve somut hiç bir gerekçe olmaksızın görevden alınmış ve yerlerine kayyum olarak il valileri atanmıştır.

Seçimle yönetime gelen başkanların yerine merkezden İçişleri Bakanlığı eliyle kayyım ataması yapılarak belediye yönetimine müdahale edilmesi kabul edilemez bir uygulamadır. Demokratik siyasete darbe vuran, halkın temsiliyet hakkını gaspeden bu uygulama Türkiye’nin en önemli meselesi olan Kürt sorununun meşru siyaset alanı içinde çözümüne dair umutları da kırmaktadır. 

Seçilmiş başkanlar yerine kayyım atanması seçme ve seçilme hakkının açık ihlalidir. Bu karar belediye başkanlıkları ile beraber seçilen Belediye Meclislerini de işlevsizleştirmektedir. Şehirlerinin yönetimine hiçbir şekilde katılım gösteremeyecek şekilde seçme hakları ellerinden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin halkının tercihlerine saygı duymak merkezi yönetimin vazgeçilemez yükümlülüğüdür. 

HAK İnisiyatifi olarak, seçme ve seçilme hakkını hedef alan, demokratik siyaset alanını yok eden bu kararı kınıyoruz! Hukuka ve demokratik toplum düzenine tamamen aykırı bu keyfi kararın derhal geri alınmasını ve meşru başkanlara ve belediye meclis üyelerine yetkilerinin iadesini acilen talep ediyoruz.

Kürt sorununun barışçıl yollarla ve meşru siyaset alanının dinamiklerini güçlendirerek çözmek dışında başka hiçbir yolun olmadığını tekrar hatırlatırken; Hükümeti halkın tercihlerine ve hukuka saygılı olamaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Diyarbakır HAK İnisiyatifi