Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Artuklu Belediyesine: Kürtçeye karşı ayrımcılık içeren tabelaları düzeltin!

Artuklu Belediyesine: Kürtçeye karşı ayrımcılık içeren tabelaları düzeltin!

Artuklu Belediyesine: Kürtçeye karşı ayrımcılık içeren tabelaları düzeltin!

2014 yılında Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından çok dilli olarak yapılan köy tabelalarının 18.12.2020 tarihinde Mardin Artuklu Belediyesi tarafından yenileri ile değiştirildiği görülmüştür. Ancak Artuklu Belediyesi yeni tabelalarda sadece Türkçe latin alfabesini kullandığı için Türkçe alfabede olmayıp Kürtçe alfabede yer alan harflerin yerine başka harfle eklemiş, bu durum da isimlerin aslından ve anlamından uzaklaşmasına sebep olmuştur. Örneğin orijinal isimlerde bulunan Q, W, X harfleri hiç kullanılmamıştır.

Bu sebeple örneğin eski tabelada yer alan Qesra Qelendera ismi yeni tabelada Kesra Kalendera şeklinde yer almış, yanlış karakterler kullanılarak ismin anlamı bozulmuştur. Bu durum en kaba örnekle “Artuklu” yerine “Örtüklü” demek gibi bir sonuç doğurmaktadır.

HAK İnisiyatifi Derneği Dil Hakları Komisyonu olarak; Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisi içinde Kürtçeye karşı bir direnç ve ayrımcı tutum olduğundan hareketle bu uygulamanın Kürt kamuoyunu incittiğini ve ayrımcılık içerdiğini hatırlatarak, Artuklu Belediyesine eğer bu tabelalardaki yanlış yazımlar hata ile yapılmışsa düzeltilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu hatanın düzeltilmemesi durumunda bu tutumun kasti bir ayrımcılık olduğu kanaatinin güçleneceğini ve bu ayrımcı müdahaleye karşı çıkmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz.

Mardin halkının kimliğine, diline ve değerlerine olan hassasiyet göz önünde bulundurularak yapılan yanlış uygulamadan derhal geri dönülmeli ve orijinal isimlerin bulunduğu tabelalar asılmalıdır.

HAK İnisiyatifi Derneği Dil Hakları Komisyonu