Home Faaliyetler Basın Açıklamaları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nü Selamlıyoruz

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nü Selamlıyoruz

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nü Selamlıyoruz

Bugün  25 Kasım “Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü“ (International Day for the Elimination of Violence Againist Women).  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999da 25 Kasımı “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü“ ilan etti.

25 Kasım 1960 ‘da Dominik Cumhuriyeti’nde  Trujilo hükümetine karşı halkın verdiği büyük mücadelede sembol haline gelen Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü gündür. Bütün mal varlıklarına el konan ve eşleri hapse atılan bu 3 kız kardeş, hapishanedeki eşlerini ziyaretten dönerken arabaları uçurumdan aşağı atılarak öldürüldü. Bu cinayet resmi kayıtlara “trafik kazası“ olarak geçti. Mirabel kardeşlerin öldürülmeleri Dominik Cumhuriyetinde büyük tepki uyandırdı. Direniş güçlendi ve bir yılın sonunda diktatörlük devrildi. Bu acı olayın üzerinden 39 yıl sonra BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti.

1960 ‘lardan bugüne kadına karşı şiddet devamlı ve önlenemez biçimde artmaya devam etmektedir.

Günümüzde devletler kadına yönelik şiddeti önlemede uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirmiyor. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalacağını öngörüyor. Erkek tarafından uygulanan şiddetin toplumda mazur görülmesi, medyanın olumsuz etkileri, şiddetin kadına güç gösterme ve otorite kurma aracı olarak görülmesi ve yasal ve ekonomik güç eşitsizlikleri gibi sebepler kadına yönelik şiddetin artmasında önemli etkenlerdendir.

Bizler artık kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesini uygulanması bu sözleşmenin iç hukuktaki yansıması olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesine dair Kanunun acilen etkin bir şekilde uygulanması talep ediyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin Türkiye’de yerleşmemesi şiddetin önemli tetikleyicilerindendir ve gün geçtikçe kadınların mağduriyeti artarak devam etmektedir. Şiddet mağdurlarının başvurduğu makamlardaki şikayetlerinin kolluk kuvvetleri tarafından ivedilikle takip edilmeli ve etkin soruşturma süreçleri yürütülmelidir. Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını sürecinde kadına yönelik şiddet artmıştır. Buna bağlı İstanbul sözleşmesinde yer alan önleme, koruma, kovuşturma ve politika geliştirme maddelerinin hayata geçirilmesi sözleşmenin önerdiği alt yapının kurulması ve acilen uygulanması gerekmektedir.

Bizler Hak İnisiyatifi Kadın Çalışmaları Komisyonu olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde Mirabel kardeşlerin onurlu direnişini selamlıyor ve kazanılmış hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.